utwórz nowe konto
dodaj pracę
dodaj ogłoszenie

Szukaj

Biologia (52)

Destylacja jest to proces rozdzielania oparty na wykorzystaniu różnicy składu cieczy i pary nasyconej z niej wytworzonej. Proces ten wykorzystuje się do oczyszczanie substancji ciekłych od mniej lotnych zanieczyszczeń lub do rozdzielania mieszanin cieczy o różnych temperaturach wrzenia. Wykonanie destylacji Aparatura Destylacja z parą wodną Oddestylowanie palnych rozpuszczalników Destylacja frakcyjna…
III. Zasady BHP Źródła zagrożeń występujących w laboratorium chemii organicz­nej : l/ niewłaściwie zmontowana aparatura, 2/ praca z substancjami łatwo palnymi, drażniącymi i toksycznymi, 3/ praca z substancjami o właściwościach wybuchowych, 4/ praca pod zmniejszonym lub zwiększonym ciśnieniem. Przestrzeganie sformułowanych dalej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest gwarancją zmniejszenia do…
Funkcje wakuoli: magazynowanie substancji zapasowych i metabolitów wtórnych („wydalanie”) utrzymanie komórki w stanie turgoru, zmiany objętości komórki buforowanie zmian zachodzących w otoczeniu komórki magazynowanie metabolitów pośrednich np. kwasu jabłkowego w cyklu CAM wakuola jako lizosom
Zawartość WAKUOLI komórki roślinnej: sole mineralne alkaloidy barwniki (antocyjany, flawony) substancje zapasowe (białka w ziarnach aleuronowych, inulina) białka enzymatyczne (kwaśna fosfataza) pH kwaśne (pH cytosolu 7.2-7.4)
Strona 1 z 2

Logowanie

Zaloguj z Facebookiem